Drukuj PDF

PROJEKTY KONSERWATORSKIE:

galeria wybranych projektów

1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA przy Starym Rynku w Bydgoszczy /obiekty XVIII i XIX -wieczne/, modernizacja i rozbudowa, WIMBP w Bydgoszczy, założenia techniczno-ekonomiczne, projekt techniczny (1987), obiekt zrealizowany, współpraca : architekt Marek Jodkiewicz, inż. Małgorzata Jaranowska

2. STARY BROWAR w Trzemesznie /obiekt XVIII-wieczny /, adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Miasta i Gminy, UMiG w Trzemesznie,koncepcja (1988)

3. PAŁAC STARY w Ostromecku / obiekt XVIII-wieczny /, rewaloryzacja, Politechnika Warszawska, koncepcja (1988)

4. SPICHRZE w Rydze /ŁOTWA/, rekonstrukcja i adaptacja XVII i XVIII-wiecznych obiektów, P.P. Pracownia Konserwacji Zabytków O/Toruń

5. SANATORIUM KARDIOLOGICZNE w Inowrocławiu, koncepcja (1989) rozbudowa i modernizacja XIX-wiecznych budynków, PKP Inowrocław, koncepcja i projekt techniczny (1989)

6. REWALORYZACJA BLOKU XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY ulic Kościuszki, Świętojańskiej i Al. 1-go Maja (Gdańskiej) w Bydgoszczy, Inwestor: SM Budowlani, koncepcja (1990)

7. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, adaptacja i rozbudowa XIX-wiecznego obiektu, Inwestor: "Zieleń Miejska" w Bydgoszczy, koncepcja (1992)

8. REWALORYZACJA BLOKU XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY ulic Bocianowo, Hetmańska, Pomorska, Sienkiewicza, Kaszubska

w Bydgoszczy, Inwestor: UM Bydgoszcz, koncepcja (1992)

9. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH ARCHITEKTURY I URBANISTYKI MIASTA BYDGOSZCZY, opracowanie problemowe do projektu planu ogólnego miasta Bydgoszczy, Inwestor: Zarząd Miasta Bydgoszczy (1994)

10. ADAPTACJA XVIII-WIECZNYCH PIWNIC KAMIENICY przy Starym Rynku w Bydgoszczy na winiarnię, Inwestor prywatny, koncepcja i projekt wykonawczy (1994), współpraca : architekt wnętrz Maciej Świtała

11. SYNAGOGA w Fordonie, adaptacja XVIII-wiecznego budynku na ośrodek kultury, Inwestor: UM w Bydgoszczy, koncepcja i projekt wykonawczy (1994), współpraca: architekt wnętrz Maciej Świtała

12. PRZEBUDOWA KAMIENICY Z OFICYNĄ na obiekt handlowo-usługowy przy ul. Długiej - Zaułek w Bydgoszczy, Inwestor prywatny, koncepcja (1999)

13. ODSŁONIĘCIE PORTALU ROMAŃSKIEGO w kościele Św. Trójcy w Strzelnie, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy (1999), obiekt zrealizowany

14. REKONSTRUKCJA XIX-WIECZNEJ ORANŻERII w budynku przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy, Inwestor: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, projekt budowlano-wykonawczy (1999), obiekt zrealizowany

15. REWALORYZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI ORAZ OGRODZENIA XIX-wiecznego budynku frontowego Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy /budynek A/, projekt budowlano-wykonawczy (2006), w realizacji

16. DWORZEC KOLEJOWY PKP w Aleksandrowie Kujawskim, obiekt XIX wieczny, program robót budowlano-konserwatorskich (2006)

17. ADAPTACJA I ROZBUDOWA XIX- WIECZNEJ WILLI przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy dla funkcji hotelowej, Inwestor prywatny, koncepcja (2009)

18. REMONT ODTWORZENIOWY KUTEGO OGRODZENIA z lat dwudziestych XX wieku, przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, Inwestor prywatny, projekt wykonawczy (2011)